• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Literatura dla Dzieci: Książki, Które Kształtują Małe Umysły

Okazuje się, że stres może wywołać depresję, kiedy pojawia się znienacka i jest niebywale silny. Tak samo jest w wypadku długo trwającego stresu. Po doświadczeniu sytuacji stresowej symptomy depresji występują znacznie częściej niż w innych ciężkich życiowych sytuacjach. Stres może sprawić predyspozycję do wystąpienia depresji bądź być czynnikiem ją wywołującym. Takie wydarzenia życiowe, jak utrata żywotnego partnera, strata pracy, lub śmierć bliskiej osoby mogą być przysłowiową kroplą, która przepełni kielich – w owym czasie pomoże ANCHOR. Mozolnie trwające kłopoty życiowe powodują wyolbrzymienie incydentalnych problemów. Z doświadczenia nie ulega wątpliwości, że czynnikami wyzwalającymi ma prawo być również utrata szacunku do siebie, czy też destrukcyjny związek. Obserwacje życiowe przedstawiają, że elementami wyzwalającymi nie musi być dowolna strata. Każdy z nas odpowiada na stres oraz nie wolno przewidzieć określonej sytuacji, w jakiej ma prawo pojawić się chandra, i kiedy tak właściwie obciąży ona nasz organizm ludzki. Więcej na ANCHOR.

1. Usługi

2. Blog

3. Produkty

4. O nas

5. Przejrzyj

Categories: Muzyka

Comments are closed.