• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Jak działa układ start-stop w nowych autach.

Regulacja prawna zmienia się nieomalże cały czas – dziś zdajemy sobie sprawę z tego, w jaki sposób to wygląda, a w jaki sposób sprawy i spory ustawodawcze wyglądały uprzednio? Niegdyś proces rozpoczynał się skargą powoda zwaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to formalne wezwanie na sprawę do sądu przez egzekutora z laską sędziego. Formy uprzywilejowane zezwalały na pozwy z pieczęcią bądź pierścieniem władcy, pozew utrwalony na piśmie opatrzony stemplem książęcą, który w XV stał się obowiązujący. W XIV wieku pozew oferował woźny w asyście świadków zachowując dla siebie kopię pozwu i dopełniając wpisu do ksiąg grodzkich. Proces zamykało globalne ogłoszenie wyroku. Wyrok oryginalnie był tylko ustny, w XIII w. na koszt strony i jej żądanie wydawano go w formie pisemnej weryfikując go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok rozpoczęto wpisywać do ksiąg, a witrynom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co weryfikuje ANCHOR. Formami wyroku prawomocnego była klauzula jaką sąd zobowiązywał przegrywającego do trwałego milczenia bądź też zakład w wyznaczonej sumie ustanowiony przez monarchę za ponowne wszczęcie sprawy. Proces oraz jego długość była zależna od winy, co zresztą pracuje dalej.

1. Znajdź tutaj

2. Otwórz link

Czy samochody autonomiczne są naprawdę bezpieczne?

Categories: Motoryzacja

Comments are closed.