Ankieta projektowa

Dane do projektowania ogrodu zimowego.

Dane dotyczące inwestora oraz miejsca budowy.
Imię, Nazwisko*:
Ulica*:
Miescowość/Kod*:
Dane wykonawcy ogrodu zimowego
Osoba odpowiedzialna:
Firma:
Miejscowość/Kod:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Dane dotyczące istniejącego budynku.
Czy ogród zimowy będzie dobudowany do istniejącego budynku?:
Czy ogród zimowy będzie mocowany do wystających krokwi dachowych?:
Czy ogród zimowy będzie bezpośrednio mocowany do ściany konstrukcyjnej budynku?:
Czy dołączono dokumentację dotyczącą istniejącego budynku (rzut poziomy, widoki, przekroje, projekt konstrukcyjny)? :
Czy powinny zostać zebrane obciążenia pionowe istniejącego budynku?:
Czy bezpośrednio w ścianie, lub poniżej, do której będzie mocowany ogród zimowy znajdują się otwory okienne?:
Czy powinny zostać zebrane obciążenia poziome istniejącego budynku?:
Czy ogród zimowy powinien zostać projektowany zupełnie jako wolnostojący?:
Czy należy uwzględnić specjalne właściwości ogrodu zimowego? :
Rodzaj i grubość wypełnienia dachu ogrodu zimowego. (Szkło, Poliwęglan, Inne):
Rodzaj materiału z jakiego wykonana jest ściana do której będzie mocowany ogród zimowy (Mur, Żelbet, Drewno, Inne):
Rodzaj materiału, z jakiego wykonane jest podłoże, na którym będą mocowane słupy ogrodu zimowego (Mur, Żelbet, Drewno, Inne):
Do przygotowania projektu stateczności konstrukcji są wymagane następujące dokumenty: rzut poziomy, widoki i przekroje ogrodu zimowego ze wszystkimi wymiarami, dane o położeniu istniejącego budynku.
Dodatkowe zmiany w projekcie statyki spowodowane dostarczeniem niewystarczającej lub zawierającej błędy dokumentacji i danych są wykonywane odpłatnie.