Ankieta pomocznicza

Pytania pomocnicze w planowaniu ogrodu.

Ogród zimowy wykorzystywany będzie jako:
Inne wykorzystanie:
Kiedy chcecie Państwo korzystać z ogrodu zimowego:
Jaki typ nawierzchni chcecie Państwo mieć w ogrodzie zimowym?:
Inny typ nawierzchni:
Czy w ogrodzie będą znajdowały się meble?:
Jeżeli tak to jakie?:
Czy w ogrodzie zimowym ma się znaleźć rzeźba, czy inny akcent ogrodowy np. amfora, kamień ?:
Czy z ogrodu zimowego będzie bezpośrednie wyjście do ogrodu zewnętrznego?:
Czy w ogrodzie zimowym ma się znaleźć układ wodny? (kaskada, źródło, strumień etc):
Czy chcielibyście Państwo, aby rośliny w ogrodzie zimowym były:
Czy chcielibyście Państwo, aby rośliny w ogrodzie zimowym były:
Czy chcielibyście Państwo, aby roślinność w ogrodzie zimowym charakteryzowała się:
Czy chcielibyście Państwo, aby roślinność w ogrodzie zimowym pochodziła z wybranej strefy klimatycznej:
Na jaką stronę świata wystawiony będzie ogród zimowy:
Który z opisanych schematów odpowiada Państwa wyobrażeniom: